Varför finns det axelklaffar?

epaulettesNär det gäller just axelklaffar kommer detta att vara ett mycket brett område. Här har det genom tiderna funnits olika rang och olika positioner i samhället som har haft en egen typ av axelklaff för att alla skulle veta vad det var för ställning och position den som bar dem hade i samhället. Ska du se till alla de axelklaffar som har funnits och alla de som finns än idag samt alla de nya som har tillkommit, kommer det att vara en stor mängd. De som fortfarande används idag är inte lika många som förr.

Det är troligen axelklaffar med en militär rang och klass som är de allra vanligaste när det gäller axelklaffar. Här finns det ett tydligt och strikt system för rangordning, vilket betyder att armén, flottan och flyget inte alls har samma typer av rangordningssystem. Detta gör att det finns en uppsättning axelklaffar med olika symboler för var och en av dessa tre militära inriktningar. Detta kan göra det mycket svårt för den oinvigda att kunna skilja på de olika axelklaffarna och verkligen förstå deras värde.

Det finns även andra typer av axelklaffar och på andra plats i användningen av dessa kommer förmodligen polisen och räddningstjänsten. Här är det dock vanligast att polisen bär dem, för att andra människor och de som jobbar inom detta område ska kunna se vem de talar till. För övrigt finns det även axelklaffar inom olika grupper som kallas för ordnar. Här kan de visa vem som står högst i rang inom en speciell ordern. Ett exempel på en sådan order som kungen ibland delar ur, är Serafimerorden. Det är Sveriges högsta och finaste orden, ursprungligen för riddare.

Naturligtvis kommer det också att finnas axelklaffar som bara fyller en funktion som prydnad och inte alls har något värde i någon som helst rangordning.

Leave a Reply