Vad säger det om den som bär en medalj?

person who wears a medalFör alla som bär en medalj av något slag brukar det vara en stor ära och något som de tagit emot vid en alldeles speciell ceremoni. Här kan det handla om allt från lång och trogen tjänst, tapperhet i tjänst eller helt enkelt något bra och viktigt som de har utfört. Vad säger detta om den som bär någon av dessa medaljer? Kommer denna person att vara den som är uppnosig och ser sig som förmer än andra, eller kommer detta att vara en person som du verkligen vill prata mera med och veta mera om?

Normalt sätt när någon bär en medalj av något slag, kommer det att vara en person som är mycket stolt över det som denna har utfört vilket har lett till ägandet av medaljen. I det fallet brukar dessa personer också känna till hur det är att befinna sig bland och föra sig bland andra människor. Det betyder att det oftast kommer att vara en person som är intressant att prata med och lära känna mera. Kanske får du dig en riktig bra berättelse med händelser och spänning om varför denne fick medaljen, vilket kan vara mycket intressant att lyssna till.

Nu kommer det hela tiden att finnas rötägg inom alla områden, och då blir det även fallet med de som bär olika medaljer. Hos en del personer stiger det helt enkelt dem åt huvudet och det finns det ingen som kan göra något åt. För det mest händer detta inom idrotten och de medaljer som delas ut där. Å andra sidan är det dock inte så vanligt att den som vunnit medaljer där går omkring och bär dem efter den ceremoni som gjorde att de tilldelades dem. Människor i den situationen vill bara berätta för hela världen att de är bäst. Givetvis ska man vara stolt över sin medalj men på ett trevligt sätt.

Leave a Reply