Vad kan placeras på en axelklaff?

epaulettesNär det gäller vad som kan placeras på en axelklaff kommer det egentligen inte att finnas några som helst begränsningar. Så länge den axelklaff som skapas inte strider mot lagen eller förnedrar någon polisiär eller militär rang som redan existerar eller har existerat står det fritt att skapa en egen klaff. Nu är det dock inte så vanligt att människor skapar sina egna axelklaffar och heller inte så vanligt att någon bär dessa utan att de har ett värde eller fyller en funktion. Egentligen är det bara traditionella axelklaffar som finns och som bärs av de som har fått dem inom sitt ämbete eller förtjänat dem enligt de regler som gäller.

På de vanliga traditionella axelklaffarna placeras det en eller flera olika symboler som talar om för alla inom samma kår och för andra människor utanför kåren, som känner till deras betydelse, vem du är inom ditt professionella yrke. Här är det långt ifrån alla som har ett yrke där det bärs några axelklaffar alls, utan detta finns bara inom ett fåtal yrken. Anledningen till att det i stort sett bara finns axelklaffar som talar om vilken position den som bär dem har i ett rangordningssystem, är att de personer som befinner sig på en lägre position ska uppvisa vördnad för den högre stående då denna har makten att placera dem på de platser som anses lämpligt.

På en axelklaff kommer du därför oftast att se streck, stjärnor eller olika varianter på linjer samt ibland olika riksvapen och andra viktiga symboler för organisationen som använder dem. På så sätt är det många som ser på dessa som att de är lite tråkiga och enformiga, medan de som verkligen bär dem känner en stor stolthet och vördnad för att verkligen få bära dessa symboler. Hur känner du själv för just axelklaffar?

Leave a Reply