Vad är egentligen axelklaffar och vad kan de tänkas fylla för funktion i dagens moderna samhälle? Är de numera enbart något som folk samlar på eller är det fortfarande något som fyller en funktion och talar om vilken status och rang som någon har? Förr användes axelklaffar både i societeten och i militära regementen, samt även på många andra platser där de ansågs fylla en funktion. Är de idag bara bling bling och enbart något som används av människor i finkläder när de vill påvisa sin position i en uppsatt rangordning?

Detta är förmodligen inte sant men att axelklaffar fortfarande används är ett faktum. En som alltid bär axelklaffar i högtidliga sammanhang är den svenska kungen, som också har fått statusen amiral för den svenska flottan som tillhör dennes ämbete enligt tradition. För andra är det för det mesta så att de fortfarande måste förtjäna sina axelklaffar, även om det också finns andra poster i samhällets regering där en viss position på det militära planet automatiskt ger en viss rang.

Just om axelklaffar och medaljer kommer du att kunna läsa om på denna hemsida på nätet. Är det något som intresserar dig ska du stanna kvar och ta del av all den information som ges. Kanske får du veta mera, svaret på någon fråga eller uppstår helt enkelt en ny fråga som inte besvaras som du själv kan söka svaret på. Du är oavsett anledning till ditt intresse, välkommen till axelklaff.nu och all information finns här för ditt intresses skull.