Olika medaljer i miniatyrer

Various medals in thumbnailsNär det nu talas så mycket om axelklaffar ska det också talas om medaljer. Detta är två saker som har ett klart samband och också något som har med vördnad och ära att göra för alla dem som får bära medaljer och blir förärade med dem. När det gäller just medaljer är detta något som många förknippar med olika sportevenemang där det alltid finns en guld, silver och bronsmedalj. I jämförelse med andra medaljer fyller de faktiskt precis samma funktion. Här är det en ära att få dem samtidigt som de inom sporten har axelklaffens värde i hänseende till vem som står högst i rangordningen inom just den sportgrenen.

Nu är det dock helt andra medaljer som det ska talas om här, och det är alla dessa som kan ges till människor vid speciella tillfällen eller när det har utfört något som påvisat stort mod utan att se till sin egen säkerhet. Det är alla de olika medaljer som ges inom polis och militär för att ha uppvisat mod eller räddat andra människor undan ett hemsk öde. Här har det under årens lopp funnits många olika medaljer att välja mellan när dessa ska diskuteras.

Numera kommer du som vill att kunna köpa dessa medaljer för att du har ett intresse av att samla på dem. Det kommer dock inte att vara några äkta medaljer i original och rätt storlek. Dessa får egentligen inte säljas till någon, utan här talas det om medaljer i miniatyr som är exakta till utseendet i jämförelse med originalen. Här har det faktiskt visat sig finnas ett stort intresse av att köpa och samla på dessa, vilket faktiskt kan visa sig vara lite lustigt med tanke på att det faktiskt är mycket enkelt att få tag i originalen. Många gånger finner du dessa i olika lådor på auktioner eller kanske i en loppisbutik.

Leave a Reply