Hitta medaljer och axelklaffar på nätet

Oavsett om du bara vill veta mera om axelklaffar och medaljer, eller kanske till och med om andra smycken för män på nätet, kommer du att kunna finna detta på massor av platser. Likaså är det i det fallet då du är samlare av dessa föremål, som så många faktiskt …

Smycken för män

På denna sida har det talats mycket om axelklaffar och medaljer. Vad är nu detta egentligen för något om det ska ses till mer än vad de står för och uppvisar i en eventuell rangordning? Nu är det så att det till största delen är män som har dessa medaljer …

Skulle du gilla att bära axelklaffar?

Inom vissa yrken är det regel på att bära axelklaff, medan det inom andra yrkesgrupper inte existerar. Om du tillhör den manliga delen av befolkningen eller om du är en kvinna som valt att göra militärtjänst, kommer du säkerligen någon gång i livet ha burit någon typ av axelklaff. I …

Kan du köpa riktiga medaljer och axelklaffar?

När det gäller medaljer och axelklaffar ska dessa egentligen vara något som inte går att köpa. Det ska enbart vara något som ges till de som har förtjänat dem. Nu kommer naturligtvis aldrig detta att gå att hålla riktig koll på. Det är redan många medaljer och axelklaffar som kommit …

Vad säger det om den som bär en medalj?

För alla som bär en medalj av något slag brukar det vara en stor ära och något som de tagit emot vid en alldeles speciell ceremoni. Här kan det handla om allt från lång och trogen tjänst, tapperhet i tjänst eller helt enkelt något bra och viktigt som de har …

Olika medaljer i miniatyrer

När det nu talas så mycket om axelklaffar ska det också talas om medaljer. Detta är två saker som har ett klart samband och också något som har med vördnad och ära att göra för alla dem som får bära medaljer och blir förärade med dem. När det gäller just …

Vad kan placeras på en axelklaff?

När det gäller vad som kan placeras på en axelklaff kommer det egentligen inte att finnas några som helst begränsningar. Så länge den axelklaff som skapas inte strider mot lagen eller förnedrar någon polisiär eller militär rang som redan existerar eller har existerat står det fritt att skapa en egen …

Varför finns det axelklaffar?

När det gäller just axelklaffar kommer detta att vara ett mycket brett område. Här har det genom tiderna funnits olika rang och olika positioner i samhället som har haft en egen typ av axelklaff för att alla skulle veta vad det var för ställning och position den som bar dem …